Deutsch | Français | Italiano | Rumantsch | Impressum

Soluziuns cumplettas per Voss basegns

Cun las soluziuns cumplettas BioCut e Cut&Pump Meat da Vogelsang As purschain nus sistems efficazis che cuvran perfetgamain differents basegns.

 

BioCut

Il BioCut per implants da biogas

Il BioCut sa cumpona da dus elements cumprovads da Vogelsang. L'emprim element è la pumpa a pistuns rotativs ed il segund element è il RotaCut en ina furma da construcziun ch'è vegnida sviluppada aposta per implants da biogas. Grazia a la furma da construcziun adattada vegnan manadas substanzas da fibras alimentadas uschia en il RotaCut ch'ellas vegnan manizzadas optimalmain. Quai pussibilitescha ina fermentaziun ideala. Ensemen cun la puschina sco cumponenta liquida vegnan omogenisadas las substanzas insolublas tagliadas. Ellas megliereschan la producziun da gas.


Ulteriuras infurmaziuns davart il BioCut.

Il Cut&Pump Meat per vanzadiras da meztga

Cut & Pump für Schlachtabfälle

Il Cut&Pump Meat da Vogelsang porscha ina procedura da manizzar da plirs stgalims. Uschia vegnan preparadas vanzadiras da meztga sco il magun, la beglia, las unglas, euv. Grazia a custs d'investiziun e da manaschi bass renda quest indriz era per chasas da maz pli pitschnas. L'indriz è amortisà entaifer relativamain pauc temp ed As porscha in'auta rentabilitad.


Ulteriuras infurmaziuns davart il Cut&Pump Meat.

Infurmaziun tecnica

Vus planisais in implant chemic, da biogas, da sarinera u da tecnica da victualias e duvrais dessegns da mesira u da tagl? U essas Vus a la tschertga d’ina glista da tocs da reserva u instrucziun da diever?

 

Alura ans tramettai in curt e-mail cun l’indicaziun dal model, dal tip e dal numer da seria a info(at)sympex.ch. Voss giavisch vegn elavurà speditivamain.

 

 

 

 

 
Sympex Pumpen GmbH | Chiseweg 3 | 3533 Bowil | 031 712 01 21 | info@sympex.ch
  Design & Technology by YOUHEY Communication AG, © 2024 Burgdorf, Switzerland.